L'experiència artística coma descobriment:

sorpresa estètica
emocions personals
sensació d'una experimentació única i individual
adqulsició de noves estratègies per a l'enfrontament de la vida


EL PLAER DE LA METAMORFOSI ÉS CONDICIÓ PRÈVIA DE TOT ART DRAMÀTIC. (Nietzche)